Những Diễn Đàn Chất Lượng Để Đi Backlink 2019

Backlink là một phần không thể thiếu nếu bạn đang muốn đưa website của bạn lên TOP google, đặc biệt là đối với những backlink chất lượng từ những Forum chất lượng. và để DV Ads giúp bạn lựa chọn ra những website tốt nhất để bạn đi link cho website của bạn.

xây dựng backlink chất lượng

Một số tiêu chí để lựa chọn diễn đàn đi link

  • Truy cập tương đối tốt (dựa vào alexa, càng nhỏ càng tốt).
  • Không chứa nội dung “đen tối” và không có mã độc trên trang.
  • Link out không quá 20.
  • Chỉ số DA, PA cao.
  • Nhiều thành viên và hoạt động tích cực.

Để tiện các bạn SEOer tìm kiếm các diễn đàn chất lượng và sạch, DV Media update danh sách các diễn đàn chất lượng trong năm 2018: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xueIvay630QKnTZEMfALB7C4iXXs23HBCWNaomSl-O8/edit?usp=sharing